sobota, 1 lipca 2017

Dzień po dniu

1 lipca 2017


Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie...

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie... 

Tylko słowo wystarczy - słowo nas uzdrawia...
Ty masz moc Panie - oczekuję z wiarą Ciebie...
W Twoich ranach Chryste nasze uzdrowienie...
Potrzebuję Ciebie Jezu w nędzy mojej - przyjdź...

On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby... 

Brak komentarzy: