niedziela, 1 kwietnia 2018

Dzień po dniu

1 kwietnia 2018

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi...

Jezus żyje, grób jest pusty - radujmy się i uwielbiajmy Pana...
Chrzest to zanurzenie w miłości Boga - to jest nasza Pascha...
Przeszliśmy ze śmierci do życia - Jezus jest drogą do nieba...
Jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei - nieśmiertelność i chwała... 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha...
Odprawiajmy nasze święto w Panu...
   

Brak komentarzy: