sobota, 7 kwietnia 2018

Dzień po dniu

7 kwietnia 2018

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś...

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 
Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy...

To Duch Święty w nas jest odwagą i radością...
Mamy być świadkami wszędzie i wobec wszystkich...
Nie możemy się przestraszyć i wycofać z misji...
Jezus umarł za wszystkich - zbawienie dla każdego...

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!... 
 

Brak komentarzy: