poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Dzień po dniu

9 kwietnia 2018

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę...

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Emmanuel...

Nie przychodzisz, Panie, bez zgody człowieka...
Pukasz do serca, zwiastujesz zbawienie...
Maryja uwierzyła i Ciebie przyjęła...
To początek historii Twojej na tej ziemi...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego...

Brak komentarzy: