wtorek, 3 kwietnia 2018

Dzień po dniu

5 kwietnia 2018

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie...

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami...

Kim jest Jezus dla nas smutnych biedaków dzisiaj?...
Przychodzi, choć Go nie widzimy - On jednak jest...
Kręcimy wokół siebie, wpatrzeni w marne interesy...
On wchodzi w mój świat i czyni mnie świadkiem...

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego...
  

Brak komentarzy: