poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Dzień po dniu

14 kwietnia 2018

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły...

Gdy jesteś uczniem Pana słuchaj Jego słowa...
Wybierz priorytety - Pan jest zawsze pierwszy...
Głoś słowo Pana - niech Duch Święty prowadzi...
Gdy ciemność i wicher przeciwny - Pan jest blisko...

To Ja jestem, nie bójcie się...

Brak komentarzy: