wtorek, 3 kwietnia 2018

Dzień po dniu

3 kwietnia 2018

Pełna jest ziemia łaskawości Pana...

Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem...

Jezus jest Panem - tak, moim Panem...
Miłość Boża dziś ogarnia cały świat...
Ramiona Krzyża opasują wszystko...
Jezus żyje i jest blisko - przychodzi... 

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...
  

Brak komentarzy: