niedziela, 8 kwietnia 2018

Dzień po dniu

8 kwietnia 2018 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny...

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich...

Ten sam Duch jednoczy nas uczniów Pana w Ciało - Kościół...
Wierzymy w Jezusa Mesjasza i to jest zwycięstwo wiary...
Narodzeni na nowo do miłości jesteśmy świadkami Jezusa...
Jego Ciało - Kościół rośnie - radość i wdzięczność świeci...

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził...

Dotykaj ran Jezusa, abyś doświadczył Jego miłosierdzia...
W twoich ranach i upadkach Jezus chce być rozpoznany...
On nie potępia - uwierz w Jego przebaczenie - otwórz się...
Jezus jest twoim Bogiem - On dziś ciebie pożyła z misją...

Pan mój i Bóg mój...  

Brak komentarzy: