wtorek, 15 maja 2018

Dzień po dniu

15 maja 2018

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi...

Ojcze, nadeszła godzina...

Wchodzisz Panie w czas mego życia - jesteś dziś...
Prowadzisz mnie w bezkres wieczności w miłości...
Jesteś w niebie u Ojca - ale jesteś z nami zawsze...
Kocham Cię, Jezu, potrzebuję Ciebie w bliskości... 

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa...
  

Brak komentarzy: