środa, 16 maja 2018

Dzień po dniu

16 maja 2018

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Byście byli jednego ducha i jednej myśli...

 Jesteśmy rozbici - każdy idzie w swoją stronę...
Grzech nas oddziela od Boga i od ludzi - rozłam...
Duch Święty jest spójnią miłości - jednoczy nas...
Trwajmy w Duchu jedności - znak dla świata...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie...  

Brak komentarzy: