niedziela, 6 maja 2018

Dzień po dniu

6 maja 2018

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie...

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował...

To Bóg przychodzi do nas - Bóg jest miłością...
To Jezus nazwał nas swoimi przyjaciółmi - tak...
To Jezus umarł za ciebie na krzyżu, abyś żył...
Ciebie wybrał i powołał, abyś owoc przynosił...

Twoje życie jest w ręku dobrego Boga...
Zaufaj Mu i daj się poprowadzić dziś...
Jego życie jest w tobie przez Ducha...
Miłość zwycięża zwątpienie i smutek... 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za nieprzyjaciół swoich...  

Brak komentarzy: