sobota, 5 maja 2018

Dzień po dniu

5 maja 2018

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu...

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga...

Żyjemy dziś w świecie - tu jest ciemność i śmierć...
Szukamy ludzi - chcemy głosić miłość i prawdę...
Jezus nas posyła - świat nas nienawidzi i odrzuca...
Patrzymy ku niebu - tam Jezus - a tu Jego Duch... 

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził...  

Brak komentarzy: