piątek, 4 maja 2018

Dzień po dniu

4 maja 2018

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Twoja miłość, Panie Jezu, jest jak krzyż i śmierć...
Taka miłość jest miarą Twojego wezwania dla nas...
Przyjaźń z Tobą jest wielkim darem i zobowiązaniem...
Jesteśmy w Kościele wspólnotą przyjaciół Jezusa... 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję...  

Brak komentarzy: