wtorek, 1 maja 2018

Dzień po dniu

1 maja 2018

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo...

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego...

Iść za Jezusem to zmaganie się z przeciwnościami...
Można być odrzuconym - nawet ponieść śmierć...
Duch Święty nas umacnia - daje pokój serca...
Rozpala miłość dla zwycięstwa - Bóg jest z nami...

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam.
Nie tak jak daje świat.
Ja wam daję...

Brak komentarzy: