środa, 2 maja 2018

Dzień po dniu

2 maja 2018

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać...

 Jedność z Jezusem na drodze uczniostwa...
Zjednoczeni w Duchu Bożym idziemy razem...
Świat rozproszony w chaosie idzie donikąd...
Mali uczniowie Jezusa czynią wielkie rzeczy...

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić...
  

Brak komentarzy: