niedziela, 13 maja 2018

Dzień po dniu

13 maja 2018

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami...

 Jest misja Jezusa - jesteśmy dziś posłani...
Głosić Ewangelię - świadczyć o Jezusie...
Niech świat pozna Boga - On kocha nas...
Jego miłość jest naszym życiem i nadzieją...

 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...  


Brak komentarzy: