sobota, 21 stycznia 2017

Dzień po dniu

21 stycznia 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych...

Jezu przychodzisz w przymierzu miłości...
Krzyż stawiasz nam jako drzewo życia...
Jesteś pomostem nad przepaścią grzechu...
Twoja krew obmywa nasze serca miłością...

Przychodzą do ciebie biedni ludzie zewsząd...
Nauczasz, uzdrawiasz - cały jesteś oddany...
Od zmysłów odchodzisz - aby dać nam Ducha...
Prowadzisz nas z krainy ciała do ducha ofiary... 

Odszedł od zmysłów...

 
   

Brak komentarzy: