niedziela, 1 stycznia 2017

Dzień po dniu

1 stycznia 2017

Bóg miłosierny niech nam błogosławi...

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego...

Idziemy do przody - nie wiemy dokąd...
Jesteśmy wybrani - nie wiemy przez kogo...
Szukamy szczęścia - nie wiemy czy jest...
Jezus wchodzi w ciemność świata dziś...

Czas idzie do przodu - nie mamy wciąż czasu...
Pieniędzy nam braknie - kredyty się rodzą...
Chcemy mieć wszystko od zaraz - więzi pękają...
Jezus prowadzi do światła przeznaczeń...

Idziemy przed siebie - drogi się rozchodzą...
Jesteśmy tak blisko - samotność przytłacza...
Zbieramy sukcesy - pustka nas przenika...
Krzyż Jezusa jest zwycięstwem miłości...

Niech cię Bóg błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. 

 Intencja papieska na styczeń
„Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością”.
   

Brak komentarzy: