piątek, 20 stycznia 2017

Dzień po dniu

20 stycznia 2017

Łaska i wierność spotkają się ze sobą...

Oto nadchodzą dni...

Przymierze na Synaju zapowiada nowe...
Krzyż i Krew Jezusa - nowa więź miłości...
Prawo wyryte w sercach - Duch prowadzi...
Poznajemy miłość, która zwycięża śmierć...

Jezus jest na górze w samotności z Ojcem...
Wybiera i ustanawia wspólnotę przymierza...
Fundament nowego Izraela - na cały świat...
Przywołał do siebie tych, których sam chciał...

Jesteśmy powołani - lud nowego przymierza...
Idziemy za Jezusem zanurzeni w Jego miłości...
Nasze imiona zapisane są w księdze żywota...
Misja Jezusa jest naszą - krzyż naszym krzyżem...

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać
 ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy...
   

Brak komentarzy: