poniedziałek, 23 stycznia 2017

Dzień po dniu

23 stycznia 2017

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda...

Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza...

Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu...
Życie bez Ciebie jest puste i głupie...
Ty przynosisz z góry radość i nadzieję...
Uwalniasz nas od ciemności i grzechu...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
    

Brak komentarzy: