poniedziałek, 16 stycznia 2017

Dzień po dniu

16 stycznia 2017

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek...

Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków...

Jesteśmy uczniami Jezusa - Kościół jest naszą wspólnotą...
Nowość miłości zachwyca i pociąga - tworzymy Jego rodzinę...
Jezus - Kapłan najwyższy - złożył ofiarę życia na krzyżu...
Mesjasz posłuszny Ojcu - wyprowadza nas ku wolności...

Został wysłuchany dzięki swej uległości... 
     

Brak komentarzy: