sobota, 14 stycznia 2017

Dzień po dniu

14 stycznia 2017

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili...

Jezus jest kapłanem - prowadzi nas do Ojca...
Złożył ofiarę swojego życia na drzewie krzyża...
On jest ocaleniem - obdarza nas Duchem Świętym...
Tylko chorzy potrzebują lekarza - On nas uzdrawia...

Jego słowo jest żywe - przenika do głębi naszych serc...
Jego słowo jest światłem, które prowadzi i ożywia...
On wzywa ciebie - pójdź za Mną - bądź moim uczniem...
Bądź w bliskości z Nim - będziesz miał przyjaciół...

Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników...

Brak komentarzy: