poniedziałek, 9 stycznia 2017

Dzień po dniu

9 stycznia 2017

Hołd Mu oddajcie wszyscy aniołowie...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Taki początek drogi Jezusa - oto pełnia czasu...
Jezus wchodzi w historię wydarzeń - otwórz się...
Uwierzyć to otworzyć się na Miłość Boga...
Nawrócić się do wyruszyć w drogę z Jezusem...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi...   

Brak komentarzy: