poniedziałek, 30 stycznia 2017

Dzień po dniu

30 stycznia 2017

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Kamienowano ich, przerzynano piłą, kuszono, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart...

To droga uczniów Jezusa przez świat...
Bądź wierny miłości - nie lękaj się ludzi...
Miłość do nieprzyjaciół - odwaga i radość...
Ofiara twojego życia jest godna Jezusa...

Jezus uwalnia nas od demonów i posyła...
Nikt nie jest wykluczony - misja tu i teraz...
Nie lękaj się - nie ukrywał - idź i głoś...
Światło Boga w tobie pośród ciemności...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili...
     

Brak komentarzy: