czwartek, 18 maja 2017

Dzień po dniu

18 maja 2017

Pośród narodów głoście chwałę Pana...

Trwajcie w miłości mojej...

Jezus zaprosił nas do przyjaźni...
Obdarował nas Boską miłością...
Trwać w miłości - to źródło radości...
Żyć według przykazań to droga... 

Aby radość wasza była pełna...

Prawdziwa radość różni się od przyjemności. Radość zawsze rośnie, dojrzewa w cierpieniu w łączności z Chrystusowym Krzyżem. Tylko z tego rodzi się prawdziwa radość wiary, z której również i te osoby nie są wykluczone, jeśli nauczą się przyjmować swoje cierpienie w łączności z cierpieniem Chrystusa.
Benedykt XVI   

Brak komentarzy: