piątek, 5 maja 2017

Dzień po dniu

5 maja 2017

Całemu światu głoście Ewangelię...

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?...

Szaweł doświadcza paschy, spotyka Jezusa na drodze...
Wszystko się zmienia - Szaweł staje się Pawłem...
Został pochwycony przez Jezusa - otrzymuje misję...
Rodzi się w Duchu Świętym - nowy człowiek...

Jezus karmi nas Chlebem życia i kielichem  Miłości...
Jest w nas, a my jesteśmy w Nim - zjednoczenie...
Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia...
Nie ustaję w dziękczynieniu - jestem sługą Miłości...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...  

Brak komentarzy: