niedziela, 28 maja 2017

Dzień po dniu

28 maja 2017

Pan wśród radości wstępuje do nieba...

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi...

Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego...
Trzeba rozpalić ogień miłości w nas...
Trzeba iść dalej - nie zamyka się w lęku...
Wyjdź z jaskini - świat potrzebuje Ducha...

Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której was wzywa...

Nadzieja ukazuje perspektywę życia...
Gdzie jest nadzieja tam chce się żyć...
Otwórz oczy serca - patrz na świat...
Szukaj pereł w stogu siana - tam są... 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...
  

Brak komentarzy: