piątek, 19 maja 2017

Dzień po dniu

19 maja 2017

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów...

Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem...

Jesteśmy wszyscy powołani do miłości...
Miłości na miarę tej, którą On nas umiłował...
Kochać to życie swoje oddać za drugiego...
Miłość prawdziwa jest ofiarna i rodzi owoc...

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili...  

Brak komentarzy: