wtorek, 9 maja 2017

Dzień po dniu

9 maja 2017

Wszystkie narody wysławiajcie Pana...

A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana...

Słowo Boże niesie się po ziemi i przekracza granice...
Misjonarze wychodzą poza krąg - idą do pogan...
Dziś na całym świecie ludzie znają Jezusa...
Każdy wierzący jest misjonarzem miłości...

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało...
Trzeba prosić Pana o nowych pasterzy...
Ty masz być dziś świadkiem Jezusa...
Wyjdź poza krąg swego życia i głoś...

Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki...
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy...
  

Brak komentarzy: