poniedziałek, 8 maja 2017

Dzień po dniu

8 maja 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Dobry pasterz daje życie swoje za owce...

Stanisław biskup został zabity przez króla...
Jesteś uczniem Jezusa - co z tobą będzie?...
Męstwo i odpowiedzialność za Kościół...
Czy jesteś gotowy dać świadectwo dziś?...

Nie ukrywamy wiary - nie lękamy się...
Giną dziś wyznawcy Jezusa na świecie...
Pośród pogan trzeba nieść światło miłości...
Jezus jest Panem - odnosimy zwycięstwo...  

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?...
  

Brak komentarzy: