niedziela, 21 maja 2017

Dzień po dniu

21 maja 2017

Niech cała ziemia chwali swego Pana...

Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego...

Dziś Duch Święty zstępuje na nas i rozpala miłość w sercach....
Duchu Święty potrzebujemy Ciebie - Przyjdź Duchu Święty...
Jezus będzie w naszych sercach Święty Pan - nadzieja radości...
W pokorze znosić cierpienia i jednoczyć się z Krzyżem Pana...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta, da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy...

Sam jestem słabym człowiekiem - chcę dobro - czynię zło...
Wszystko mogę w Duchu Świętym - On pokorą i odwagą...
Ciemności wszędzie - Jezus światłością świata i mego serca...
Idziemy za Tobą, Panie - niesiemy światu miłość w sercach... 

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest...

  

Brak komentarzy: