czwartek, 11 maja 2017

Dzień po dniu

11 maja 2017

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go wysłał...

Jezus jest sługą uczniów i umywa nogi...
Powołuje nas w kościele - mamy iść za Nim...
Służyć to kochać - nie czekać na pochwałę...
Bądź otwarty - Pan nie w porę przychodzi...

Kto przyjmuje tego, którego Ja pośle, Mnie przyjmuje...
  

Brak komentarzy: