niedziela, 4 czerwca 2017

Dzień po dniu

4 czerwca 2017

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości...

Pięćdziesiętnica to ukoronowanie Paschy Jezusa...
Dziś Duch Świety działa w Kościele, w nas...
Doprowadza do Jezusa, nawraca i uświęca...
Dziś proś Ducha Świętego - niech rozpali ogień...

Przyjdź Duchu Święty...
Zamieszkaj w naszych sercach...
Rozpal w nas ogień miłości...
Zjednocz nas we wspólnocie uczniów Pana...

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam...
Weźmijcie Ducha Świętego!...
  

Brak komentarzy: