środa, 7 czerwca 2017

Dzień po dniu

7 czerwca 2017

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę...

Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?...

Nie zawsze można rozumieć - a przewrotność swoje robi...
Proś o natchnienie Ducha Świętego gdy czytasz Biblię...
Światowe myślenie zaciemnia obraz - wiara nie jest wiedzą...
Bóg jest żywy - Jezus zmartwychwstał - Duch Święty działa...

Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie...
  

Brak komentarzy: