piątek, 23 czerwca 2017

Dzień po dniu

23 czerwca 2017

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga...

To Bóg nas pierwszy umiłował - przyciąga nas ku sobie...
Jezus umarł na krzyżu - pokonał śmierć, grzech i szatana...
Nasze życie nabrało sensu i wartości przez wiarę w Jezusa...
Poznajemy Ojca - miłosierdzie i wierność - jesteśmy jego dziećmi...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię...

Brak komentarzy: