czwartek, 29 czerwca 2017

Dzień po dniu

29 czerwca 2017

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił...

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła...

Idziemy za Panem - krzyż przed nami stoi...
Świadectwo męczeństwa jest pieczęcią Ducha...
Kefas jest trwałym fundamentem wieków...
Kościół podąża z Jezusem przez pustynię świata...

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą...
  

Brak komentarzy: