niedziela, 18 czerwca 2017

Dzień po dniu

19 czerwca 2017

My ludem Pana i Jego owcami...

Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym...

Kim jesteśmy - jesteśmy wspólnotą w drodze...
Wiara w Jezusa i Duch Święty jednoczy nas...
Tworzy z naszej różnorodności jedno Ciało...
Jesteśmy otwarci na ludzi szukających Boga...

Jezus został posłany przez Ojca - teraz nas posyła...
Chce przez nas działać - mamy głosić i uzdrawiać...
Posłani do ludzi bliskich - którzy utracili wiarę...
Bądź otwarty - uwierz, że Duch będzie działał...

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...
  

Brak komentarzy: