czwartek, 1 czerwca 2017

Dzień po dniu

1 czerwca 2017

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś...

Zjednoczeni w Duchu jesteśmy wspólnotą Jezusa...
Mamy być wiarygodnym znakiem dla świata...
Jezus chce wprowadzić nas do szczęścia w niebie...
Nasza misja na ziemi - być świadkiem miłości Boga...

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata...
  

Brak komentarzy: