niedziela, 11 czerwca 2017

Dzień po dniu

11 czerwca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami...

Jedyny Bóg Izraela - JAHWE - jest bliski i czuły...
Jest Ojcem miłosiernym - wszystko od Niego pochodzi...
Jest Synem Jednorodzonym - Jezus - Pan i Zbawca...
Jest Duchem Świętym - Parakletem - Ożywicielem...

Bóg Jedyny w Trzech Osobach - jedność ludzi...
Miłość zbliża i uzdrawia - Bóg jest Miłością...
Uwierz - otwórz się na Jezusa, który przychodzi...
Niech Duch Święty działa w tobie i przez ciebie...

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...


  

Brak komentarzy: