sobota, 17 czerwca 2017

Dzień po dniu

16 czerwca 2017

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas...

Słabość moja i moc ducha - tak jest ze mną...
Moc w słabości się doskonali - jesteś ze mną...
Pan jest mocą swojego ludu - Duch prowadzi...
Miłość odnosi zwycięstwo - pokora serca mego...


Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa...
  

Brak komentarzy: