wtorek, 2 czerwca 2015

Dzień po dniu

2 czerwca 2015

Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy...

Mieli pochwycić Go w mowie...

Nastawiali pułapki, aby oskarżyć Jezusa...
Podglądali, nasłuchiwali, nie wierzyli...
Odrzucili Mesjasza choć na niego czekali...
Przez Krzyż dokonało się dzieło zbawienia...

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga...

Człowiekowi trzeba dać dobroć, szacunek, miłość...
Bogu należy dać siebie - wszystko, bo On jest Bogiem...
Nie wolno pomylić porządku - człowiekowi dać boskie...
Bogu należy się wszystko - bo wszystko do Boga należy...

Porządek doczesny jest przeniknięty obecnością Boga...
Wszystko od Boga pochodzi - władza doczesna też...
Trzeba uszanować Boże prawa, które rządzą światem...
Trzeba żyć zgodnie z wolą Boga - bo to słuszna droga...

W świecie pojawił się szatan i chce zagarnąć człowieka...
Chce narzucić nam swoje prawa - swój porządek...
Bałwochwalstwo od niego pochodzi i zwodzi ludzi...
Strzeż się pułapek diabelskich podanych przez przyjaciół...

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania... 

Cierpliwy i miłosierny – to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia.
Misericordiae vultus 6 

Brak komentarzy: