sobota, 11 czerwca 2016

Dzień po dniu

11 czerwca 2016

Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość...

Idźcioe i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Uzdrawiajcie chorych...

Jestem posłany - słyszę słowa Pana...
Życie moje jest drogą objawiania Boga...
Bóg jest miłością - uzdrawia i umacnia...
Jezus chce dziś działać przeze mnie...

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata...

    

Brak komentarzy: