czwartek, 9 czerwca 2016

Dzień po dniu

9 czerwca 2016

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków...

Prawo jest drogą miłości...
Prorocy niosą Słowo Pana...
Jezus jest Słowem Miłości...
Uczeń Pana jest świadkiem...

Nie ma ulg na drodze wolności...
Miłość wszystko może i przetrzyma...
Człowiek w Duchu Świętym zwycięża...
Światło miłości rozpala nasze serca...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń...
    

Brak komentarzy: