piątek, 10 czerwca 2016

Dzień po dniu

10 czerwca 2016

Szukam, o Panie, Twojego oblicza...

Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana...

Uciekamy przed cierpieniem - chowamy się w grotach...
Świat nie przyklaskuje nam - odrzucił Chrystusa...
Zamykamy się w sobie - ciemność nas ogarnia...
Samotność i lęk paraliżuje nas - jesteśmy odrzuceni...

Pan wyprowadza nas - posyła do świata...
Daje nam nową misję - dodaje nam odwagi...
Przychodzi jak szmer łagodnego powiewu...
Jest z nami - to walka i radość zwycięstwa...

Idź, wracaj swoją drogą ku pustyni...   

Brak komentarzy: