czwartek, 2 czerwca 2016

Dzień po dniu

2 czerwca 2016

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu...

Na drodze uczniów Jezusa dokonuje się przejście...
Człowiek wyzwala się z lęków o siebie i egoizmu...
Jest oddany służbie Ewangelii - daje ludziom miłość...
We wszystkim jest Jezus Żywy - uwielbiony Król...

Jesteśmy powołani do miłości - Bóg pierwszy nas umiłował...
Pierwsza sprawa to słuchać - Bóg mówi - jest blisko i kocha...
Miłość do Boga jest odpowiedzią człowieka na miłość Bożą...
Kto kocha Boga miłuje bliźniego jak siebie - trzeba kochać siebie...

Miłość jest najważniejsza - Bóg jest miłością...
Nakazy i zakazy bez miłości Boga są puste...
Miłość realizuje się przez przestrzeganie prawa...
Obrzędy i rytuały bez miłości Boga są magią...

Eucharystia jest uobecnieniem miłości Boga...
Tu Jezus oddaje się nam w Słowie i Sakramencie...
Tu Duch Święty zstępuje na nas i sprawia paschę w nas...
Przemienieni i umocnieni idziemy do świata z misja Jezusa...

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię...
 
   

Brak komentarzy: