środa, 1 czerwca 2016

Dzień po dniu

1 czerwca 2016

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!...

Jesteśmy wybrani przez Jezusa i posłani...
Trzeba głosić Ewangelię po całej ziemi...
Misja dotyczy każdego z nas - świeckich też...
Trzeba przełamać bierność, opór i lęk...

Duch Święty daje ogień miłości w serca...
Jezus będzie uwielbiony w naszej misji...
Przekraczać granice własnej niemożności...
Szukać ludzi, którzy są blisko, a nie znają Boga...

Jezus zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię...   

Brak komentarzy: