niedziela, 19 czerwca 2016

Dzień po dniu

19 czerwca 2016

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza... 

Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi... 


To przez Jezusa - naszego Brata - jesteśmy dziećmi Boga...
On stał się człowiekiem - nadał nam nową tożsamość...
Jezus przywrócił w nas obraz i podobieństwo Boże...
Zdjęliśmy szatę smutku - przyobleczeni w szatę chwały...

Jezus jest Mesjaszem - Synem Boga, naszym Zbawicielem...
Odrzucony przez braci - zabity na krzyżu - zmartwychwstał...
Zaprasza ciebie - pójdź za Mną - nie lękaj się - zaufaj Mi...
Oderwij się od siebie, podejmij trud życia z radością i miłością...

Przyoblekliście się w Chrystusa...   

Brak komentarzy: