środa, 22 czerwca 2016

Dzień po dniu

22 czerwca 2016

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw...

Strzeżcie się fałszywych proroków...

Jesteśmy ludem Bożym - ludem prorockim...
Bóg mówi do nas - mówi przez nas do świata...
Mamy głosić Słowo Pana - słowo miłości...
Nasze czyny wyrażają Boga - są prorockie...

Takim jest papa Franciszek - takim masz być ty...
Świat potrzebuje prawdziwych proroków...
Fałsz i ciemność rozprzestrzenia się wokół...
Otwórz sie na prawdę Boga i nieś ją światu...

Cały lud przystąpił do przymierza...   

Brak komentarzy: