piątek, 15 kwietnia 2011

Dzień po dniu

15 kwietnia 2011

Trwoga dokoła!
Donieście, donieśmy na niego!
Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku.

Piątek, na tydzień przed Wielkim Piątkiem, wchodzimy w doświadczenie odrzucenia Chrystusa. Jeremiasz osaczony przez swoich, którzy nie chcą słuchać słowa proroczego jest zapowiedzią Jezusa, którego odrzucają Żydzi. Nie chcemy Cię ukamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.

To doświadczenie staje się udziałem uczniów Chrystusa...
Jeśli idziesz za Nim będziesz odrzucony, wyszydzony, prześladowany...
Tak się dzieje dziś w różnych miejscach na świecie...
Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

Jezus mówi: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.
Te słowa Jezusa są pokrzepieniem dla nas.
Jezus zwyciężył gdy umierał na krzyżu.
Wydawałoby się, że został ostatecznie pokonany, usunięty spośród żyjących.
Tymczasem w Bożej logice dokonało się w akcie śmierci Jezusa na krzyżu zwycięstwo Miłości. Podobnie się dzieje w życiu wielu chrześcijan.
Po ludzku zostali pokonani, przegrani; a jednak odnieśli zwycięstwo - Maksymilian Kolbe...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą.

Brak komentarzy: