sobota, 2 kwietnia 2011

Dzień po dniu

2 kwietnia 2011

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

Krwawą ofiarę złożył Jezus na krzyżu...
Już nie potrzeba mnożyć ofiar ze zwierząt...
Ofiara Jezusa jest ostateczna i wystarczająca - odkupił świat...

Miłości pragnę - uwierzyć w miłość, to przyjąć miłość i odwzajemnić...
Bóg jest miłością i chce, abyś uwierzył, że ciebie kocha...
Bóg chce, abyś otworzył się i przyjął Jego miłość...
Bóg pragnie, abyś odpowiedział miłością...

Wówczas dokonuje się comunio - zjednoczenie...
On jest we mnie - a ja w Nim...
W tym zjednoczeniu dokonuje się dogłębne poznanie Boga, który objawia się przez miłość...

Brak komentarzy: